Kooli pildielu

Kõiksugu kooli sündmustega seotud pildid

Kooli valiksündmused piltides on koondatud albumitesse.

 


Piltide autoriõigus kuulub iga pildi autorile – autorid on ära toodud iga albumi juures. Pildid on antud Tartu Kristlikule Põhikoolile tasuta kasutamiseks  koolielu sündmuste kajastamiseks.

Piltide kasutamine ükskõik mis muul viisil või kooliga mitteseotud avalikus veebiruumis on rangelt keelatud!

Selleks, et pilte mingil muul eesmärgil kasutada, tuleb kontakteeruda iga pildi autoriga ja eraldi kokkulepped sõlmida.

Kool on küsinud kõikide õpilaste vanematelt loa esitamaks kooliga seotud pilte avalikus veebis.

Kui keegi on avaldanud või avaldab soovi tema (või tema lapse) pildi eemaldamiseks kooli avalikust veebiruumist, siis eemaldatakse kas isik või pilt siit pildialbumitest.