Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja. Õppemaksu suurus alates 1. sept 2020:

  • Pere 1. laps: 15% töötasu alammäärast kuus – 2020/2021 õa 88 eurot kuus, 880 eurot aastas
  • Pere 2. laps: 13% töötasu alammäärast kuus – 2020/2021 õa 76 eurot kuus, 760 eurot aastas
  • Pere 3. laps: 11% töötasu alammäärast kuus – 2020/2021 õa 64 eurot kuus, 640 eurot aastas
  • Pere neljas ja iga järgnev laps on õppemaksust vabastatud

Õppemaksule lisandub igakuine toiduraha koolilõuna eest. Õppemaksu soodustused on kooli pidaja kehtestanud ka kooli töötajate lastele, õppemaksu soodustuse taotlemise kord on leitav kooli põhikirjas.

 

oppemaks

Aastase õppemaksu tasumine jaotatud 10 kuu peale septembrist juunini(k.a) ning toimub arve alusel.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).