Kuuteemad 2021/2022 õa

 

September: TARKUS

Õp 8:11 Sest tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne. 

Oktoober: TÄNULIKKUS

1.Ts 5:18 Tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 

November: AUSTUS

Rm 12:10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!

Detsember: HOOLIVUS

Gl 6:2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 

Jaanuar: JUMALA TUNDMINE

Jh 17:3 Aga igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud.

Veebruar: PEREKOND

1Ms 1:27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta tema, Ta lõi tema meheks ja naiseks. 

Märts: VASTUTUSTUNNE

Õp 21:3 Teha, mis õige ja kohus – see on Issandale olulisem kui ohver. 

Aprill: ANDESTAMINE

 Ef 4:32 Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.

 Mai: TERVED ELUVIISID

1Kr 6:20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!