Kuuteemad 2020/2021 õa

 

September: KULDNE REEGEL

Mt 7:12

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!

 

Oktoober: MURE vs TÄNU

Fil 4:6

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.

 

November: HIRM vs RAHU 

Fil 4:7

Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

 

Detsember: PÕLGUS vs HOOL

Rm 12:17

Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis!

 

Jaanuar: SEGADUS vs HARMOONIA

1Kr 14:33

Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal.

 

Veebruar: PEAN vs TAHAN

Fil 2:13

Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.

 

Märts: KURBUS vs RÕÕM

Jh 16:20

Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks.

 

Aprill: KIBEDUS vs ANDESTUS

Lk 6:37

Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!

 

Mai: ÜKSKÕIKSUS vs UNISTUS

Õp 10:24

Mida õel kardab, see tabab teda, aga õigete igatsus rahuldatakse.