Õpetajad

Helve Lokk

helvelokk[at]gmail.com

3. ja 4. klassi juhataja

4. klassi eesti keel

4. klassi loodusõpetus

3. ja 4. klassi usuõpetus


Jana Uiga

janauiga[at]hot.ee

1.-3. ja 6. klassi muusika

koorilaul


Merike Rand

merikerand[at]gmail.com

HEV-koordinaator

eripedagoog


Merle Sibola

merle[at]sibola.ee

8. klassi juhataja

8. klassi matemaatika

5. ja 7. klassi informaatika

7. ja 8. klassi inimeseõpetus


Maili Nurme

mailinurme[at]gmail.com

7.-9. klassi eesti keel

7.-9. klassi kirjandus


Tiia Teesaar-Meema

tiia.dorotea[at]gmail.com

6. klassi eesti keel ja kirjandus


Anastassia Tkatšova

anastassia[at]tkp.ee

4.-9. klassi vene keel


Lennart Kohala

lennart.kohala[at]gmail.com

7. klassi juhataja

1.-9. klassi inglise keel


Janika Talvar

janikatalv[at]gmail.com

2. klassi õpetaja

5. klassi eesti keel


Tom Uiga

info[at]tkp.ee

6.-9. klassi usuõpetus

direktor


Maret Tark

somermaret[at]gmail.com

9. klassi matemaatika


Eva Sikemäe

sikemae[at]gmail.com

5. ja 6. klassi loodusõpetus

7. klassi bioloogia

saksa keel


Kristi Jörberg

kristi.jorberg[at]gmail.com

4.-5. ja 7. – 9. klassi muusika

Marika Eller

marika.eller[at]gmail.com

9. klassi juhataja

7. klassi loodusõpetus

7.-9. klassi geograafia

8. ja 9. klassi bioloogia

8. ja 9. klassi keemia

8. ja 9. klassi füüsika


Sirje Khaperskiy

khapersky[at]yahoo.com

2.-9. klassi kunstiõpetus

2.-9. klassi tööõpetus


Tiina Pruulmann

tiipru[at]gmail.com

1.-9. klassi kehaline kasvatus


Talis Mölder

talis.molder[at]emu.ee

4.-9. klassi poiste kehaline kasvatus


Tiina Huul

tiina.huul[at]tek.tartu.ee

5.-9. klassi ajalugu

9. klassi ühiskonnaõpetus


Eve Siiman

info[at]elusona.ee

raamatupidaja


Toomas Leppik

tomleppik[at]gmail.com

5.-7. klassi matemaatika


Paul Kunman

paul.kunman[at]variku.tartu.ee

5.-9. klassi tehnoloogiaõpetus


Julia Uiga

julia[at]tkp.ee

5. klassi usuõpetus

5. ja 6. klassi juhataja

5. ja 6. klassi inimeseõpetus

6. klassi ühiskonnaõpetus


Merlin Juur

merlin[at]tkp.ee

1. klassi õpetaja

4. klassi matemaatika


Heli Poolakese

heli60[at]hot.ee

pikapäevarühma õpetaja


Õppenõukogu koosolekute toimumised 2020/2021. õa:

16.09.2020

9.06.2021

16.06.2021

27.08.2021