Ajalugu

ajalugu

1994
  • Tartu Kristlik Põhikool (endise nimega Tartu Elu Sõna Kristlik Kool) loodi 1994. aastal kristlastest lapsevanemate algatusel.
1997
  • 1997. aastaks kasvas koduõppest välja eraalgkool ning õppetööd jätkati suvel ostetud koolimajas Ööbiku tänaval.
2000
  • 16. juunil 2000 omandati põhikooli staatus ning kooli juures alustas tööd eelklass. Kooli pidaja on Tartu Elu Sõna Kogudus.