Õppetöö

oppetoo

Tundide ajad

Hommikupalve  8.30 – 8.45

1. tund                  8.45 – 9.30
2. tund                  9.40 – 10.25
3. tund                  10.35 – 11.20
1. söögivahetund
4. tund                  11.40 – 12.25
2. söögivahetund
5. tund                  12.45 – 13.30
6. tund                  13.40 – 14.25
7. tund                  14.30 – 15.15
8. tund                  15.20 – 16.05

Pikapäevarühm toimub 1.-5.klassi õpilastele E-N alates tundide lõppemisest kuni 16.00-ni.

Õpilase osalemisest tuleb eelnevalt kooli teavitada ning osalemine kantakse pikapäevarühma päevikusse. Pikapäevarühma tasu alates 1.09.2022 on 3 eurot / kord.

Kuuteemad

Igal kuul läbib õppetunde ja hommikupalvusi üks kindel väärtustel põhinev teema, näiteks ausus, sõprus, töökus, hoolivus jne.

Õppetöö toimub

ühes vahetuses. Klasside täituvuse piirnorm on 14 õpilast. See võimaldab individuaalset lähenemist ning iga õpilase huvide ja eelduste arendamist.

Iga päev algab hommikupalvega ning kõikides klassides toimub usuõpetuse tund kord nädalas.

 

TKP Stuudiumi aadresshttps://tartukristlik.ope.ee

 

2022/23 õppeperioodid

  1. I veerand: 01.09.2023 – 03.11.2023
  2. II veerand: 04.11.2023 – 19.01.2024
  3. III veerand: 20.01.2024 – 29.03.2024
  4. IV veerand: 30.03.2024 – 12.06.2024

Vaheajad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
  4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.