Õppetöö

oppetoo

Tundide ajad

Hommikupalve  8.30 – 8.45

1. tund                  8.45 – 9.30
2. tund                  9.40 – 10.25
3. tund                  10.35 – 11.20
1. söögivahetund
4. tund                  11.40 – 12.25
2. söögivahetund
5. tund                  12.45 – 13.30
6. tund                  13.40 – 14.25
7. tund                  14.30 – 15.15
8. tund                  15.20 – 16.05

Igal kuul läbib õppetunde ja hommikupalvusi üks kindel väärtustel põhinev teema, näiteks ausus, sõprus, töökus, hoolivus jne.

Õppetöö toimub

ühes vahetuses. Klasside täituvuse piirnorm on 12 õpilast. See võimaldab individuaalset lähenemist ning iga õpilase huvide ja eelduste arendamist.

Iga päev algab hommikupalvega ning kõikides klassides toimub usuõpetuse tund kord nädalas.

 

TKP Stuudiumi aadresshttps://tartukristlik.ope.ee

 

2019/20 õppeperioodid

I trimester – 1. september – 29. november 2020. a
II trimester – 30. november – 21. märts 2021. a
III trimester – 22. märts – 13. juuni 2021. a

Vaheajad

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.