Sponsorid

Tartu Kristlik Põhikool tänab kõiki oma toetajaid! Koolil on pidevalt käsil projekte, mis vajavad realiseerimiseks lisatoetust ja peresid, kes vajavad õppemaksu tasumiseks toetajaid – täpsema info saamiseks võib pöörduda kooli juhtkonna poole.

Rahalise toetuse võib teha kooli arveldusarvele EE412200221024959741 Swedbank, saajaks märkida “Tartu Elu Sõna Kogudus”

2Kr 9:7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.