Põhikooli lõpetamisest

Man with BouquetPõhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit. Kõigile on kohustuslik eesti keele ja kirjanduse ning matemaatika õppeksam. Kolmandaks aineks saab õpilane valida kas vene, inglise, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo või ühiskonnaõpetuse.

Oma valikust tuleb kooli juhtkonnale teada anda 1. veebruariks. Kõigi lõpueksamite materjalid, ülesanded ja küsimused koostatakse Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses ja need on kõigile koolidele üle Eesti ühesugused.

Põhikool loetakse lõpetatuks, kui 9. klassi õpilase kõigi õppeainete aastahinded ning lõpueksamite tulemused on vähemalt „rahuldavad”.