Eksamid ja tasemetööd

schools copy

9. klassi lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

Tasemetööd

4. klassi tasemetööd:
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober 2023. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a.
7. klassi tasemetööd:
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 18.–20.  september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
III. kooliastme tasemetööd:
 • A2-keeletaseme inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 • A2-keeletaseme inglise keel (suuline) – 31. oktoober–3. november 2023. a;