Huviringid

Keraamikaring

Kursusel valmistame Laeva karjäärist toodud ja mõnusalt peeneks jahvatatud savist traditsioonilisel viisil keraamilisi esemeid. Huviringi eesmärk on arendada loovust, ruumilist mõtlemist, julgustada lastel oma ideid ellu viia. Jagades selle juures neile praktilisi oskusi ja nippe töö paremaks õnnestumiseks. Samuti tunnustades neid leidlikkuses. Loovat mõtlemist läheb vaja igal elualal.

Aeg: reedeti kell 12.30

Juhendajad: Marika Sagur ja Sirli Ehari (sirlipo@hotmail.com)

 

Malering

Male mängimine arendab loogilist mõtlemist ja toetab üldist aju arengut. Sobib igas vanuses õpilastele.

Aeg: esmaspäeviti kell 15.00

Juhendaja: Andres Karba

 

Plokkflöödiõpe 1.-9.klassile

Plokkflöödi õppimist saab laps alustada juba esimesest klassist. Koos pillimänguga areneb motoorika, õpime noote tundma, muusikat kuulama ja järgi mängima ning loodetavasti pakub rõõmu ka koos musitseerimine mängides pillilugusid koos teiste pilliringi õpilastega.

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Eve Siiman

 

Kitarriõpe 6.-9. klassile

Tutvumine kitarri ja kitarrimängu ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); noodikirja algõpetus; lihtsate ühe- ja kahehäälsete palade õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil; lahtiste akordide ja lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng.