Vihiku vormistamine

 

Etiketi näidis:

Kui on 5 joont:
Kui on 3 joont:
Matemaatika
Tartu Kristlik Põhikool
4. klass
Tiina Tamm
2010/2011 õa
Matemaatika
4. klass
Tiina Tamm
  • Kui äärejooni pole trükitud, joonitakse vihik hariliku pliiatsiga.
  • Jooneline vihik  – siseääre laius 1 cm, välisääre laius 2 cm.
  • Ruuduline vihik – siseääre laius 2 ruutu, välisääre laius 4 ruutu.