Uudised

Eelkool alustab peale sügisvaheaega, 29. oktoobril ​

Categories: Uncategorized

171Miks on see lapsele kasulik?

Ettevalmistusrühmas aitame lastel jõuda kooliküpsuse tasemeni, toetame nende loomulikku huvi ümbitseva vastu ning soodustame nende arengut koostöövalmiks ja õpihimuliseks inimeseks.

Kuidas toimub õppetöö eelkoolis?

Õppetöö toimub ühel päeval nädalas (novembrist –  maini). Õpitakse lugemist, kirjutamist ja arvutamist, on käelist tegevust ja rütmimänge. Õpitakse üldõpetuse põhimõtete järgi, kus 30 minutilised tunnid vahelduvad mängu- ja liikumispausidega. Kokku ollakse koos 2 tundi. Ettevalmistusrühma õppemaks on 30 eurot kuus.

Eelkooli astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Kooli astumise avaldus
  2. Lapse sünnitunnistuse koopia