Õppetöö

oppetoo

Tundide ajad

Hommikupalve  8.30 – 8.45

1. tund                  8.45 – 9.30
2. tund                  9.40 – 10.25
3. tund                  10.35 – 11.20
1. söögivahetund
4. tund                  11.40 – 12.25
2. söögivahetund
5. tund                  12.45 – 13.30
6. tund                  13.40 – 14.25
7. tund                  14.30 – 15.15
8. tund                  15.20 – 16.05

Pikapäevarühm toimub 1.-5.klassi õpilastele E-N alates tundide lõppemisest kuni 16.00-ni.

Õpilase osalemisest tuleb eelnevalt kooli teavitada ning osalemine kantakse pikapäevarühma päevikusse. Pikapäevarühma tasu alates 1.09.2021 on 2,5 eurot / kord.

Kuuteemad

Igal kuul läbib õppetunde ja hommikupalvusi üks kindel väärtustel põhinev teema, näiteks ausus, sõprus, töökus, hoolivus jne.

Õppetöö toimub

ühes vahetuses. Klasside täituvuse piirnorm on 12 õpilast. See võimaldab individuaalset lähenemist ning iga õpilase huvide ja eelduste arendamist.

Iga päev algab hommikupalvega ning kõikides klassides toimub usuõpetuse tund kord nädalas.

 

TKP Stuudiumi aadresshttps://tartukristlik.ope.ee

 

2021/22 õppeperioodid

I trimester – 1. september – 28. november 2021. a
II trimester – 29. november – 18. märts 2022. a
III trimester – 19. märts – 13. juuni 2022. a

Vaheajad

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
  3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
  4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.