Õppetöö

oppetoo

Tundide ajad

Hommikupalve  8.30 – 8.45

1. tund                  8.45 – 9.30
2. tund                  9.40 – 10.25
3. tund                  10.35 – 11.20
1. söögivahetund
4. tund                  11.40 – 12.25
2. söögivahetund
5. tund                  12.45 – 13.30
6. tund                  13.40 – 14.25
7. tund                  14.30 – 15.15
8. tund                  15.20 – 16.05

Pikapäevarühm toimub 1.-5.klassi õpilastele E-N alates tundide lõppemisest kuni 16.00-ni.

Õpilase osalemisest tuleb eelnevalt kooli teavitada ning osalemine kantakse pikapäevarühma päevikusse. Pikapäevarühma tasu alates 1.09.2022 on 3 eurot / kord.

Kuuteemad

Igal kuul läbib õppetunde ja hommikupalvusi üks kindel väärtustel põhinev teema, näiteks ausus, sõprus, töökus, hoolivus jne.

Õppetöö toimub

ühes vahetuses. Klasside täituvuse piirnorm on 12 õpilast. See võimaldab individuaalset lähenemist ning iga õpilase huvide ja eelduste arendamist.

Iga päev algab hommikupalvega ning kõikides klassides toimub usuõpetuse tund kord nädalas.

 

TKP Stuudiumi aadresshttps://tartukristlik.ope.ee

 

2022/23 õppeperioodid

I veerand – 1. september – 4. november 2022. a
II veerand – 5. november 2022 – 20. jaanuar 2023. a
III veerand – 21. jaanuar – 31. märts 2023. a
IV veerand – 1. aprill – 13. juuni 2023 a.

Vaheajad

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
  4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.