Õpetajad

Helve Lokk

helvelokk[at]gmail.com

3. ja 4. klassi õpetaja

6. ja 7. klassi inimeseõpetus

6. klassi ühiskonnaõpetus


Kristi Jörberg

kristi.jorberg[at]gmail.com

Huvijuht õppejuhi ülesannetega, muusikaringid

8. ja 9. klassi juhataja

8. klassi inimeseõpetus

7.-9. klassi usuõpetus

1.-9. klassi muusika

1.-2. klassi inglise keel


Silja Kuris

silja.kuris[at]gmail.com

1. klassi õpetaja 

4. klassi matemaatika

1.-2. ja 5.-6. klassi usuõpetus


Merle Sibola

merle[at]sibola.ee

5. klassi juhataja

6.-9. klassi matemaatika

5. klassi informaatika

5. klassi inimeseõpetus


Indrek Särg

indreksarg[at]gmail.com

5.-8. klassi eesti keel

5.-8. klassi kirjandus


Riina Krünvald

riinar[at]msn.com

9. klassi eesti keel

9. klassi kirjandus


Keidi Piller

KeidiPiller[at]hotmail.com

HEV koordinaator

2. klassi õpetaja

1. klassi tööõpetus


Svetlana Salmiyanova

svetlana.salmiyanova[at]gmail.com

5.-9. klassi vene keel

 


Jaanus Pruus

pruus14[at]hotmail.com

7. klassi juhataja

3. -9. klassi inglise keel

5. klassi matemaatika


Marika Eller

marika.eller[at]gmail.com

6. klassi juhataja

5.-7. klassi loodusõpetus

7.-9. klassi geograafia

8. ja 9. klassi bioloogia

8. ja 9. klassi keemia

8. ja 9. klassi füüsika


Sirje Khaperskiy

khapersky[at]yahoo.com

2.-9. klassi kunstiõpetus

2.-9. klassi tööõpetus


Tiina Pruulmann

tiina.pruulmann[at]mail.ee

1.-9. klassi kehaline kasvatus

1.-2. ja 4.-5. klassi rütmika


Tiina Huul

tiina.huul[at]tek.tartu.ee

5.-9. klassi ajalugu

8.-9. klassi ühiskonnaõpetus


Eve Toomiste

info[at]elusona.ee

raamatupidaja

asendusõpetaja


Paul Kunman

6.-9. klassi tehnoloogiaõpetus


Õppenõukogu koosolekute toimumised 2017/2018. õa:

29.08.2017

20.09.2017

29.11.2017

7.03.2018

6.06.2018