Õpetajad

Helve Lokk

helvelokk[at]gmail.com

4. ja 5. klassi juhataja

5., 6. ja 8. klassi inimeseõpetus


Jana Uiga

janauiga[at]hot.ee

1.ja 3. klassi muusika

koorilaul


Reelika Gill

reelika.gill[at]gmail.com

HEV-koordinaator

eripedagoog


Merle Sibola

merle[at]sibola.ee

9. klassi juhataja

8. – 9. klassi matemaatika

7. klassi informaatika


Maili Nurme

mailinurme[at]gmail.com

8.-9. klassi eesti keel

8.-9. klassi kirjandus


Tiia Teesaar-Meema

tiia.dorotea[at]gmail.com

6. -7. klassi eesti keel ja kirjandus


Anastassia Tkatšova

anastassia[at]tkp.ee

4.-9. klassi vene keel


Lennart Kohala

lennart.kohala[at]gmail.com

8. klassi juhataja

1.-9. klassi inglise keel


Janika Talvar

janikatalv[at]gmail.com

3. klassi õpetaja

5. klassi eesti keel ja kirjandus


Tom Uiga

info[at]tkp.ee

6.-9. klassi usuõpetus

direktor


Maret Tark

somermaret[at]gmail.com

6. – 7. klassi matemaatika

4. – 5. klassi informaatika


Eva Sikemäe

sikemae[at]gmail.com

5. ja 6. klassi loodusõpetus

7. – 9. klassi bioloogia

saksa keel

Kristi Jörberg

kristi.jorberg[at]gmail.com

2.ja 4.- 9. klassi muusika

6. klassi juhataja

koorilaul


 

Marika Eller

marika.eller[at]gmail.com

7. klassi loodusõpetus

7.-9. klassi geograafia

8. ja 9. klassi keemia

8. ja 9. klassi füüsika


Sirje Khaperskiy

khapersky[at]yahoo.com

2.-9. klassi kunstiõpetus

2.-9. klassi tööõpetus


Tiina Pruulmann

tiipru[at]gmail.com

1.-9. klassi kehaline kasvatus


Talis Mölder

talis.molder[at]emu.ee

4.-9. klassi poiste kehaline kasvatus


Tiina Huul

tiina.huul[at]tek.tartu.ee

5.-9. klassi ajalugu

9. klassi ühiskonnaõpetus


Eve Siiman

info[at]elusona.ee

raamatupidaja


Paul Kunman

paul.kunman[at]variku.tartu.ee

5.-9. klassi tehnoloogiaõpetus


Julia Uiga

julia[at]tkp.ee

Õppe- ja huvijuht

7. klassi juhataja

7. klassi inimeseõpetus

 


Merlin Juur

merlin.juur[at]gmail.com

2. klassi õpetaja

5. klassi matemaatika


Heli Poolakese

heli60[at]hot.ee

pikapäevarühma õpetaja


Silvi Švedko

silvi.svedko@gmail.com

1. klassi õpetaja


Õppenõukogu koosolekute toimumised 2021/2022. õa:

22.09.2021

8.06.2022

15.06.2022

26.08.2022