Õpetajad

Helve Lokk

helvelokk[at]gmail.com

1. klassi õpetaja

4. klassi eesti keel

7. ja 8. klassi inimeseõpetus

6. klassi ühiskonnaõpetus


Kristi Jörberg

kristi.jorberg[at]gmail.com

Huviringid ja muusikatöö

9. klassi juhataja

1.-9. klassi muusika


Kai Leppik

kai.leppik[at]tlu.ee

2. ja 3. klassi õpetaja

HEV-koordinaator

eripedagoog


Kalle Peter Limit

kalleplimit[at]gmail.com

4. klassi õpetaja

4.-9. klassi usuõpetus


Merle Sibola

merle[at]sibola.ee

5. ja 6. klassi juhataja

5.-7. klassi matemaatika

5. ja 7. klassi informaatika

5. ja 6. klassi inimeseõpetus


Riina Krünvald

riinar[at]msn.com

5.-9. klassi eesti keel

5.-9. klassi kirjandus


Anastassia Tkatšova

tkatshik[at]mail.ru

5.-9. klassi vene keel


Jaanus Pruus

pruus14[at]hotmail.com

8. klassi juhataja

3. ja 5. -9. klassi inglise keel

8. klassi matemaatika


 

 Eva Sikemäe

sikemae[at]gmail.com

5. ja 6. klassi loodusõpetus

saksa keel


 

Marika Eller

marika.eller[at]gmail.com

7. klassi juhataja

7. klassi loodusõpetus

7.-9. klassi geograafia

8. ja 9. klassi bioloogia

8. ja 9. klassi keemia

8. ja 9. klassi füüsika


Sirje Khaperskiy

khapersky[at]yahoo.com

2.-9. klassi kunstiõpetus

2.-9. klassi tööõpetus


Tiina Pruulmann

tiina.pruulmann[at]mail.ee

1.-9. klassi kehaline kasvatus

1.-2. ja 4.-5. klassi rütmika


Talis Mölder

talis.molder[at]emu.ee

4.-9. klassi poiste kehaline kasvatus


 Tiina Huul

tiina.huul[at]tek.tartu.ee

5.-9. klassi ajalugu

8.-9. klassi ühiskonnaõpetus


Eve Toomiste

info[at]elusona.ee

raamatupidaja

asendusõpetaja

2. klassi inglise keele ring


Helve Keres

helve.keres[at]gmail.com

9. klassi matemaatika


Paul Kunman

5.-9. klassi tehnoloogiaõpetus


Marju Pärn

marjuprn[at]hot.ee

eelkooli õpetaja


Heli Poolakese

pikapäevarühma õpetaja


Õppenõukogu koosolekute toimumised 2018/2019. õa:

12.09.2018

6.06.2019

19.06.2019

29.08.2019