Eksamid ja tasemetööd

schools copy

9. klassi lõpueksamid

  • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2019. a;

Tasemetööd

3. klassi tasemetööd:
  • eesti keel – 8. mai 2019. a;
  • matemaatika – 15. mai 2019. a.
4. klassi tasemetööd:
  • loodusõpetus – 2. oktoober 2018. a;
6. klassi tasemetööd:
  • eesti keel – 14. mai 2019. a;
  • matemaatika – 21. mai 2019. a.
7. klassi tasemetööd:
  • loodusõpetus – 25. september 2018. a;