Eksamid ja tasemetööd

schools copy

9. klassi lõpueksamid

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10-11. juuni 2020. a;

Tasemetööd

3. klassi tasemetööd:
  • eesti keel – 12. mai 2020. a;
4. klassi tasemetööd:
  • loodusõpetus – 1-2. oktoober 2019. a;
6. klassi tasemetööd:
  • eesti keel – 13. mai 2020. a;
7. klassi tasemetööd:
  • loodusõpetus – 24-25. september 2019. a;