Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja. Õppemaksu suurus alates 1. sept 2018:

  • Pere 1. laps: 15% töötasu alammäärast kuus – 2018/2019 õa 75 eurot kuus, 750 eurot aastas
  • Pere 2. laps: 13% töötasu alammäärast kuus – 2018/2019 õa 65 eurot kuus, 650 eurot aastas
  • Pere 3. laps: 11% töötasu alammäärast kuus – 2018/2019 õa 55 eurot kuus, 550 eurot aastas
  • Pere neljas ja iga järgnev laps on õppemaksust vabastatud

Õppemaksule lisandub igakuine toiduraha koolilõuna eest. Õppemaksu soodustused on kooli pidaja kehtestanud ka kooli töötajate lastele.

 

oppemaks

Üldjuhul on aastase õppemaksu tasumine jaotatud 10 kuu peale septembrist juunini(k.a).

Õppemaksu võib maksta ka poolaasta või kogu õppeaasta kaupa ette.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).