Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja.

Õppemaks alates 1. sept 2023:

  • Pere 1. laps: 18% töötasu alammäärast – 131 eurot kuus, 1310 eurot aastas
  • Pere 2. laps: 16% töötasu alammäärast – 116 eurot kuus, 1160 eurot aastas
  • Pere 3. laps: 14% töötasu alammäärast – 102 eurot kuus, 1020 eurot aastas
  • Pere neljas ja iga järgnev laps on õppemaksust vabastatud

Õppemaksu soodustused on kooli pidaja kehtestanud ka kooli töötajate lastele, õppemaksu soodustuse taotlemise kord on leitav kooli põhikirjas.

Õppemaksule lisandub igakuine toiduraha koolilõuna eest:

1.-4.kl 14 eur/kuu

5.-9.kl 18 eur/kuu

 

oppemaks

Aastase õppemaksu tasumine jaotatud 10 kuu peale septembrist juunini(k.a) ning toimub arve alusel.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanematel on võimalus tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimustega on lapsevanematel võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.