Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja. Õppemaks (alates 1. sept 2016):

  • 1. laps 660 € aastas
  • 2. laps 580 € aastas
  • 3. laps 480 € aastas

oppemaks

Üldjuhul on aastane õppemaks jaotatud 10 kuu peale.

Õppemaksu võib maksta ka poolaasta kaupa või korraga kogu aasta maksumuse.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).