Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja. Õppemaksu suurus alates 1. sept 2021:

  • Pere 1. laps: 15% töötasu alammäärast kuus – 2021/2022 õa 88 eurot kuus, 880 eurot aastas
  • Pere 2. laps: 13% töötasu alammäärast kuus – 2021/2022 õa 76 eurot kuus, 760 eurot aastas
  • Pere 3. laps: 11% töötasu alammäärast kuus – 2021/2022 õa 64 eurot kuus, 640 eurot aastas
  • Pere neljas ja iga järgnev laps on õppemaksust vabastatud

Õppemaksu soodustused on kooli pidaja kehtestanud ka kooli töötajate lastele, õppemaksu soodustuse taotlemise kord on leitav kooli põhikirjas.

Õppemaksule lisandub igakuine toiduraha koolilõuna eest:

1.-4.kl 14 eur/kuu

5.-9.kl 18 eur/kuu

 

oppemaks

Aastase õppemaksu tasumine jaotatud 10 kuu peale septembrist juunini(k.a) ning toimub arve alusel.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanematel on võimalus tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimustega on lapsevanematel võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.