Õppemaks

Õppimine Tartu Kristlikus Põhikoolis on tasuline.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja. Õppemaksu suurus alates 1. sept 2019:

  • Pere 1. laps: 15% töötasu alammäärast kuus – 2019/2020 õa 81 eurot kuus, 810 eurot aastas
  • Pere 2. laps: 13% töötasu alammäärast kuus – 2019/2020 õa 70,2 eurot kuus, 702 eurot aastas
  • Pere 3. laps: 11% töötasu alammäärast kuus – 2019/2020 õa 59,4 eurot kuus, 594 eurot aastas
  • Pere neljas ja iga järgnev laps on õppemaksust vabastatud

Õppemaksule lisandub igakuine toiduraha koolilõuna eest. Õppemaksu soodustused on kooli pidaja kehtestanud ka kooli töötajate lastele, õppemaksu soodustuse taotlemise kord on leitav kooli põhikirjas.

 

oppemaks

Üldjuhul on aastase õppemaksu tasumine jaotatud 10 kuu peale septembrist juunini(k.a).

Õppemaksu võib maksta ka poolaasta või kogu õppeaasta kaupa ette.

Õppemaks tuleb tasuda 15. kuupäevaks Tartu Elu Sõna Koguduse arvelduskontole EE412200221024959741 (Swedbank).