Ettevalmistus kooliks

ettevalmistus_koolik

Miks on see lapsele kasulik?

Ettevalmistusrühmas aitame lastel jõuda kooliküpsuse tasemeni, toetame nende loomulikku huvi ümbitseva vastu ning soodustame nende arengut koostöövalmiks ja õpihimuliseks inimeseks.

Kuidas toimub õppetöö eelkoolis?

Õppetöö toimub teisipäeviti kell 16.00-17.45 (novembrist maini). Õpitakse lugemist, kirjutamist ja arvutamist, on käelist tegevust ja rütmimänge. Õpitakse üldõpetuse põhimõtete järgi, kus 30 minutilised tunnid vahelduvad mängu- ja liikumispausidega. Kokku ollakse koos 2 tundi. Ettevalmistusrühma õppemaks on 30 eurot kuus.

Eelkooliga liitumiseks pöörduda Julia Uiga poole julia@tkp.ee

Eelkooli astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Kooli astumise avaldus
  2. Lapse sünnitunnistuse koopia