Eelkool

Miks on see lapsele kasulik?

Ettevalmistusrühmas aitame lastel jõuda kooliküpsuse tasemeni, toetame nende loomulikku huvi ümbitseva vastu ning soodustame nende arengut koostöövalmiks ja õpihimuliseks inimeseks. Eelkool annab hea võimaluse tutvuda kooli ning õppetööga ja veenduda selles, kas meie kool on õpilasele sobilik.

Kuidas toimub õppetöö eelkoolis?

Õppetöö toimub üks kord nädalas oktoobrist maini. Õpitakse lugemist, kirjutamist ja arvutamist, harjutatakse käelist tegevust. Õpitakse üldõpetuse põhimõtete järgi, kus 30-minutilised tunnid vahelduvad mängu- ja liikumispausidega. Ettevalmistusrühma õppemaks on 30 eurot kuus.

Eelkooliga liitumiseks pöörduda õppejuhi Julia Uiga poole: julia@tkp.ee

Eelkooli astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Kooli ettevalmistusrühma astumise avaldus
  2. Lapse sünnitunnistuse koopia