Huviringid

Keraamikaring

Kursusel valmistame Laeva karjäärist toodud ja mõnusalt peeneks jahvatatud savist traditsioonilisel viisil keraamilisi esemeid. Huviringi eesmärk on arendada loovust, ruumilist mõtlemist, julgustada lastel oma ideid ellu viia. Jagades selle juures neile praktilisi oskusi ja nippe töö paremaks õnnestumiseks. Samuti tunnustades neid leidlikkuses. Loovat mõtlemist läheb vaja igal elualal.

Juhendaja: Sirli Ehari  (sirlipo@hotmail.com)

 

Inglise keele ring 1.-2.klassile

Mänguline inglise keele õpe 7-8-aastastele lastele. Tänu mängulistele ja arendavatele tegevustele on  keskkond lapsele lõbus ja motiveeriv, aasta lõpuks lapsed omandavad inglise keele algsõnavara (tähestik, numbrid, perekond, loomad jt põhiteemad), oskavad moodustada lihtsamaid lauseid ning tänu ühiselt õpitud lauludele ja mängudele tunnevad huvi edaspidise keeleõppe vastu.

Juhendaja: Kalle Peter Limit (kalleplimit@gmail.com)

 

Varase vene keele ring 3.-4. klassile

Keele õpe toimub samm-sammult ja mänguliselt ning tekitab huvi vene keele õppimise vastu. Keeleteadlased on jõudnud selgusele, et võõrkeele õpe, mis algab enne 11.eluaastat on edukam ja efektiivsem.

Juhendaja: Julia Uiga (julia_chg@hotmail.com)

 

Soololaul 1.-9. klassile

Laululapsed, kellel on suur soov end kooli kontsertidel solistina proovile panna, saavad harjutada valitud soololaulu koos õpetajaga individuaaltundides. Tundides saab käia ka kahekesi ja laul selgeks ôppida duetina.

Soololaulu tundides tehakse iga laululapsega personaalselt hääletehnikaga tööd, õpetatakse valitud soololaul selgeks, harjutatakse mikrofoni laulmist, artistlikkust ja vajadusel-sobivusel lavalist liikumist. Solistidele, kes on valmis nii vokaalselt kui artistlikkuse poole pealt suuremateks väljakutseteks, pakume vôimalust osaleda ka vahvatel laulukonkurssidel.

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Kristi Jörberg (kristijorberg@gmail.com)

 

Hääleseade 1.-9. klassile

Iga laps on oma arengus ainulaadne ja eriline. Mõnikord on laulutahe küll suur, aga laulmise julgust jääb väheseks või viisipidamise oskus vajab personaalsemat lähenemist. Hääleseade tundides tegeletakse hääle- ja artikulatsiooni harjutuste abil individuaalselt iga lapse lauluhääle vajadustega. Eesmärgiks on arendada laulmise julgust, õiget hääle tekitamise oskust, viisipidamist, hääleulatust ja artikulatsiooni selgust. 

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Kristi Jörberg (kristijorberg@gmail.com)

 

Programmeerimisring

Juhendaja Toomas Leppik (toomasleppik@yahoo.com)

 

Tricking trenn

Juhendaja Toomas Leppik (toomasleppik@yahoo.com)

 

Plokkflöödiõpe 1.-9.klassile

Plokkflöödi õppimist saab laps alustada juba esimesest klassist. Koos pillimänguga areneb motoorika, õpime noote tundma, muusikat kuulama ja järgi mängima ning loodetavasti pakub rõõmu ka koos musitseerimine mängides pillilugusid koos teiste pilliringi õpilastega.

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Eve Toomiste

 

Kitarriõpe 6.-9. klassile

Tutvumine kitarri ja kitarrimängu ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); noodikirja algõpetus; lihtsate ühe- ja kahehäälsete palade õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil; lahtiste akordide ja lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng.

Aeg: Kokkuleppel, juhendaja Toivo Sõmer