Huviringid

Keraamikaring

Kursusel valmistame Laeva karjäärist toodud ja mõnusalt peeneks jahvatatud savist traditsioonilisel viisil keraamilisi esemeid. Huviringi eesmärk on arendada loovust, ruumilist mõtlemist, julgustada lastel oma ideid ellu viia. Jagades selle juures neile praktilisi oskusi ja nippe töö paremaks õnnestumiseks. Samuti tunnustades neid leidlikkuses. Loovat mõtlemist läheb vaja igal elualal.

Juhendaja: Sirli Ehari  (sirlipo@hotmail.com)

 

3D avastus ja meisterduskursus

Kursus on mõeldud arendamaks ruumilist mõtlemist ja saame teada kuidas toimivad ja mida teevad lihtsad mehanismid. Esemed, mida ruumiline linn, ruumilised loomakaardid, propeller – lendav maja, heksafleksagon, vedru, tasakaaluinstallatsiooni.

Juhendaja: Sirli Ehari

 

Inglise keele ring 1.-2.klassile

Mänguline inglise keele õpe 7-8-aastastele lastele. Tänu mängulistele ja arendavatele tegevustele on  keskkond lapsele lõbus ja motiveeriv, aasta lõpuks lapsed omandavad inglise keele algsõnavara (tähestik, numbrid, perekond, loomad jt põhiteemad), oskavad moodustada lihtsamaid lauseid ning tänu ühiselt õpitud lauludele ja mängudele tunnevad huvi edaspidise keeleõppe vastu.

Reedeti, 4.tund

Juhendaja: Kristi Jörberg (kristi.jorberg@gmail.com)

 

Varase vene keele ring 3.-4. klassile

Keele õpe toimub samm-sammult ja mänguliselt ning tekitab huvi vene keele õppimise vastu. Keeleteadlased on jõudnud selgusele, et võõrkeele õpe, mis algab enne 11.eluaastat on edukam ja efektiivsem.

Tutvumistund toimub 27. septembril kell 18.00 koos ema või isaga.

Juhendaja: Julia Uiga (julia_chg@hotmail.com)

 

Trummiring 4.-9. klassile

Kui oskad lugeda neljani, siis see tund on sinu jaoks ideaalne!
Muusik Joshua James Viinalass juhib eest praktilist ja õpetlikku trummiringi.
Tutvume erinevate löökriistadega. Arendame pillioskusi ja meeskonnatööd. Üheskoos muusikat tehes saame kehaliselt aktiivsemaks ja paraneb meie rütmitunnetus. Perioodi jooksul omandatud skille jagame teistega.

Kolmapäeviti kl 15.00-15.45, juhendaja Joshua Viinalass

 

Soololaul 1.-9. klassile

Laululapsed, kellel on suur soov end kooli kontsertidel solistina proovile panna, saavad harjutada valitud soololaulu koos õpetajaga individuaaltundides. Tundides saab käia ka kahekesi ja laul selgeks ôppida duetina.

Soololaulu tundides tehakse iga laululapsega personaalselt hääletehnikaga tööd, õpetatakse valitud soololaul selgeks, harjutatakse mikrofoni laulmist, artistlikkust ja vajadusel-sobivusel lavalist liikumist. Solistidele, kes on valmis nii vokaalselt kui artistlikkuse poole pealt suuremateks väljakutseteks, pakume vôimalust osaleda ka vahvatel laulukonkurssidel.

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Kristi Jörberg

 

Hääleseade 1.-9. klassile

Iga laps on oma arengus ainulaadne ja eriline. Mõnikord on laulutahe küll suur, aga laulmise julgust jääb väheseks või viisipidamise oskus vajab personaalsemat lähenemist. Hääleseade tundides tegeletakse hääle- ja artikulatsiooni harjutuste abil individuaalselt iga lapse lauluhääle vajadustega. Eesmärgiks on arendada laulmise julgust, õiget hääle tekitamise oskust, viisipidamist, hääleulatust ja artikulatsiooni selgust. 

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Kristi Jörberg

 

Plokkflöödiõpe 1.-9.klassile

Plokkflöödi õppimist saab laps alustada juba esimesest klassist. Koos pillimänguga areneb motoorika, õpime noote tundma, muusikat kuulama ja järgi mängima ning loodetavasti pakub rõõmu ka koos musitseerimine mängides pillilugusid koos teiste pilliringi õpilastega.

Aeg: kokkuleppel, juhendaja Eve Toomiste

 

Kitarriõpe 6.-9. klassile

Tutvumine kitarri ja kitarrimängu ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); noodikirja algõpetus; lihtsate ühe- ja kahehäälsete palade õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil; lahtiste akordide ja lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng.

Aeg: Kokkuleppel, juhendaja Jaagup Kuusemaa