Järelevalve

Tartu Kristliku Põhikooli ja kooli pidaja nõustamist ja järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist 2017 asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Järelevalve kontaktid:

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)

Tartu-, Jõgevamaa:
Katrin Ohakas,
Katrin.Ohakas@hm.ee;
mobiiltelefon 5687 0346;
lauatelefon 735 4068

 

Andmekaitsespetsialist:

Merle Sibola

merle[at]sibola.ee