Juhtkond

Kooli juhtkond

Kooli pidaja esindaja

Hannes Jürgens

hannes.jurgens[at]kliinikum.ee

Direktor

Tom Uiga

info[at]tkp.ee

Õppe- ja huvijuht

Julia Uiga

julia[at]tkp.ee

Huviringide ja muusikatöö koordinaator

Kristi Jörberg

kristijorberg[at]gmail.com

Kooli nõukogu

Kooli pidaja esindajad

Eino Lilleleht

Julia Uiga

Kooli direktor

Tom Uiga

Õpetajate esindajad

Merle Sibola

Kristi Jörberg

Lapsevanemate esindajad

Getlin Jürgens

Anne Hallik