Juhtkond

Kooli juhtkond

Kooli pidaja esindaja

Hannes Jürgens

Direktor

Tom Uiga

Arendusjuht

Julia Uiga

Huvijuht õppejuhi ülesannetega

Kristi Jörberg

Kooli nõukogu

Kooli pidaja esindajad

Hannes Jürgens

Julia Uiga

Kooli direktor

Tom Uiga

Õpetajate esindajad

Merle Sibola

Kristi Jörberg

Lapsevanemate esindajad

Liisa Eensaar

Tiit Kuusemaa