Projekt „Südamlikud jõulukaardid“

Meie kooli õpilased võtsid osa Tartu linnaraamatukogu algatatud projektist  „Südamlikud jõulukaardid“. Valmistasime kaarte raamatukogu koduteeninduse klientidele, neile, kes tervisliku seisundi pärast ise raamatukokku tulla ei saa.

Lapsed tegid tutvust aerutamisega

15. septembril said meie kooli lapsed tutvust teha aerutamis-spordiga. Täname Tartu Aeruklubi inimesi Üllarit, Aavot, Villut, Borissi ja Peetrit toreda tunni eest!

Eelkool alustab peale sügisvaheaega, 29. oktoobril ​

Miks on see lapsele kasulik? Ettevalmistusrühmas aitame lastel jõuda kooliküpsuse tasemeni, toetame nende loomulikku huvi ümbitseva vastu ning soodustame nende arengut koostöövalmiks ja õpihimuliseks inimeseks. Kuidas toimub õppetöö eelkoolis? Õppetöö toimub ühel päeval nädalas (novembrist –  maini). Õpitakse lugemist, kirjutamist ja arvutamist, on käelist tegevust ja rütmimänge.