Lapsevanemate koosolek

  • 18:00

Päevakord:

  1. Ülevaade kooli arendustegevusest ja plaanidest
  2. Kooli hooviala planeering
  3. Õppeaasta lõpu sündmused ja kooli suvepäev
  4. Koolivorm
  5. Muudatused järgmisest õppeaastast
  6. Muud küsimused, mille päevakorda võtmiseks võib teha ettepanekuid