Alustame eelkooliga!

Esimene lapsevanemate kokkusaamine 2. oktoobril kell 18.00 koolimajas Ööbiku 10a. Miks on see lapsele kasulik? Ettevalmistusrühmas aitame lastel jõuda kooliküpsuse tasemeni, toetame nende loomulikku huvi ümbitseva vastu ning soodustame nende arengut koostöövalmiks ja õpihimuliseks inimeseks. Kuidas toimub õppetöö eelkoolis? Õppetöö toimub kahel päeval nädalas (oktoobrist maini). Õpitake lugemist, kirjutamist ja arvutamist, on käelist  tegevust ja rütmimänge….

Eelolevad sündmused
kalender