Miks meie kooli?

pliiatsid

Iga vanem soovib oma lapsele parimat võimalikku haridust.

Mis on üldse parim haridus? Tihti mõistame selle all üksnes häid teadmisi matemaatikas, keeltes ja teistes õppeainetes. Kuid kas pole mitte oluline lisaks omandatud infole ka inimese “südameharidus” – tema väärtushinnangud, suhtlemiskultuur, tema hoolivus ja sallivus teiste inimeste suhtes, tema ligimese- ja jumalaarmastus, millest õigupoolest kõik eelnev alguse saabki. Prof Peeter Põld on öelnud, et usk ja kõlblus on lahutamatud, nad on kasvatuse südameks.

Õpetussõnad 22:6 ütleb: “Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas.”

Lähtuvalt Piibli põhimõtetest peaksime andma järgmisele põlvkonnale edasi need teadmised ja väärtushinnangud, mille me ise oleme Jumalat saanud.

Mida siis oma lapsele valida?

Jumala ees vastutab lapsevanem oma lapse kasvatuse ja hariduse eest ning seega pole ükskõik, millisel koolil te lasete oma lapsi treenida ja õpetada. Teie kui vanem peaksite saama usaldada kooli ja selle õpetajaid, et teie lapsest võiks kujuneda isiksus, kes on arenenud teie ühisele maailmavaatele vastavas keskkonnas.

Ehk saab mind aidata Tartu Kristlik Põhikool?

Tartu Kristlik Põhikool on tekkinud kristlastest lastevanemate initsiatiivil ja eelkõige just sellistest peredest laste jaoks. Me teame, et inimene on vaim, hing ja ihu ning igal neist on oma vajadused. Selles koolis tahame arendada kõiki neid kolme osa: anda akadeemiliselt kõrgel tasemel teadmisi ja oskusi, õpetada lastele Jumala Sõna ning treenida neid käima koos Jeesusega. Seejuures kujundada lastes piibellikke iseloomujooni ning arendada nende füüsilist poolt kehalise kasvatuse tundides.

Akadeemiline haridus

Õppekava vastab riiklikule õppekavale, meie koolis on õppeainena ka usuõpetus. Inglise keele õppega alustame juba 1. klassist. Tegutseme selle nimel, et anda oma lastele parim haridus!

“Südameharidus”

Tahame, et koolis oleks tuntav kristlik atmosfäär – iga koolipäev algab hommikupalvega, mida viib läbi õpetaja ning alates esimesest klassist toimub kord nädalas usuõpetuse tund. Usume, et Jumala Sõnal ja palvel on laste eludele suur mõju, mis saab anda nende elule tugeva vundamendi. Peame tähtsaks laste iseloomude ja käitumise treenimist. Igal kuul on meil üks kindel teema, mida tahame lastes arendada. Need on läbivateks teemadeks ka hommikupalvetes – näiteks: hoolivus, sallivus, ligimesearmastus, töökus, ausus, viisakus jpt. Kooli väiksuse tõttu on võimalik pöörata rohkem tähelepanu iga üksiku õpilase arengule individuaalselt.

Kui Teid on hakanud huvitama meie kool

ja õppimisvõimalused selles, siis olete oodatud meie kooliga tutvuma. Selleks palume helistada telefonil 55633777 (õppejuht) või 55621135 (direktor). Kooli aadress on Ööbiku 10a, Tartu.