Uudised

Riik peab toetama võrdselt kõigi Eesti laste haridust. Anna oma allkiri!

Categories: Uncategorized

rahastus_2016(1) (1)Riigikogu hakkab lähinädalail menetlema Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse kohalikelt omavalitsustelt kohustus toetada erakoolidele tegevuskulude katmist.

Tegevuskulud (st koolimaja küte, elekter, vesi jms) moodustavad erakoolide eelarvetest ca 25-30%, mis tähendaks paljude koolide jaoks finantsiliselt väga raskeid otsuseid alates järgmise aasta 1. septembrist 2015. a.

Erakoolide lapsevanemad on üle-Eestiliselt kokku tulnud ja lükanud käima protsessi, et valitsus ja riigikogu meile nii olulist seadust ühepoolselt ei muudaks ning selle protsessi üheks sammuks on petitsioonile allkirjade kogumine. Petitsiooni eesmärk on nõuda, et riik toetaks võrdselt kõigi Eesti laste haridust.

Petitsioon asub aadressil http://petitsioon.ee/riik-peab-suhtuma-laste-haridusse-vordselt#btn-more  ja sellele on praeguseks andnud oma allkirja juba üle 700 inimese. Palume teil see petitsioon läbi lugeda ja võimalusel allkirjastada. Selleks on 2 võimalust:

  1. Digitaalselt (samal lingil)
  2. Paberkandjal koolis (dokumendid on kooli kantseleis)

Kogu teema kohta leiate rohkem informatsiooni lehelt www.avalikultharidusest.ee. Loodame väga, et riigi esindajad võtavad suurearvulist erakoolide kogukonda kuulda ja seadus sellisel moel muutmisele ei lähe.

Hea lapsevanem! Sinu panus ja allkiri loeb!